Velkommen til IDEA Entrepreneurship Centre

IDEA Entrepreneurship Centre har udviklet flere entreprenørielle værktøjer, der kan bruges som inspiration, i undervisningen og som hjælp til at vurdere og igangsætte egen virksomhed. Alle værktøjer kan frit benyttes.

Vi byder bl.a. på:

 

IDEA - BMC: Business Model Creator: et interaktivt værktøj, der understøtter skabelsen og udviklingen af forretningsmodellen for en given ide. IDEA-BMC hjælper dig med at beskrive de elementer, der indgår i netop din forretningsmodel.

 

IDEA - VIQ: VIQ (Venture Intelligent Qoutient) er et værktøj, der kan give dig et signal om idéers potentiale og kan anvendes ved idégrundlag, idévurdering og idéimplementering. VIQ er målrettet iværksættere, studerende, undervisere og rådgivere.

 

IDEA - Toolbox: webbaseret undervisningsværktøj, der er målrettet undervisere på de videregående uddannelser.

 

IDEA - Textbook: er målrettet undervisere og studerende som en del af et læringsunivers med lærebog, øvelser, on-line materiale, video-cases m.v.

 

Har du idéer til flere værktøjer, eller har du spørgsmål, kan du kontakte os og høre mere her.

 

Vi ser frem til at høre fra dig.